ข่าวประชาสัมพันธ์

27 เมษายน 2566

เมืองไทยประกันภัย จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566


นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ และ นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายสาระ ล่ำซำ ,นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย , ดร.อโศก วงศ์ชะอุ่ม , นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ และ นางปุณฑริกา ใบเงิน เข้าร่วมการประชุมฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต กรุงเทพฯ