กิจกรรมเพื่อสังคม

25 เมษายน 2566

อาสากล้าใหม่เมืองไทย รุ่นที่ 74 ร่วมกับมูลนิธิมาดามแป้ง


จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเด็กๆ ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง