กิจกรรมเพื่อสังคม

25 เมษายน 2566

อาสากล้าใหม่เมืองไทย รุ่นที่ 71


ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม บริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) เพื่อสร้างความสุขและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางโรงเรียนฯ