ข่าวประชาสัมพันธ์

28 มีนาคม 2566

“เมืองไทยประกันภัย” คว้า 2 รางวัล แบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคแห่งปี “2023 Thailand’s Most Admired Brand”


Thailand’s most admired company 2022-23
2022-2023 Thailand’s Most Admired Company เป็นโครงการ งานวิจัยที่นิตยสารแบรนด์เอจได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 เพื่อศึกษาและสร้างฐานข้อมูลในด้านต่างๆ ขององค์กรใน แต่ละอุตสาหกรรม ได้แก่ 
-การรับรู้เกี่ยวกับองค์กร (Corporate Perception) 
-ความมีชื่อเสียงขององค์กร (Corporate Reputation) 
-ความสามารถขององค์กร (Corporate Performance) 
-อิทธิพลขององค์กร (Corporate Influence) 
-ภาพลักษณ์ องค์กร (Corporate Image) ที่สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับผู้บริโภค
 
โดยสะท้อนผ่านการจัด อันดับ” หรือ Ranking ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในเชิง ธุรกิจ เพราะสามารถสะท้อนภาพของประสิทธิภาพ (Performance) ของแบรนด์และองค์กรธุรกิจได้ดี โดยเฉพาะบนโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ซึ่งส่งผลต่อการ คาดการณ์ขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ในอนาคตของแบรนด์และองค์กรอีกด้วย 
สำหรับผลวิจัย 2022-2023 Thailand’s Most Admired Company ฉบับนี้ มีสาระสำคัญที่มีการนำเสนอผ่าน กรอบความคิด รูปแบบ คือ 
1.Number One Ranking 
2.Number One Factor 
3.Number One Overall 
4.Number One Soft Power (Image+CSR) และ 
5.New Face & Runner Up และยังมีความพิเศษของ Plus++ Good Great & Grand Admired Company ที่เพิ่มเติมเข้ามา
 
โดยผลการวิจัยครั้งนี้มี 23 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 
1. กลุ่มธุรกิจอาหาร 
2. กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร 
3. กลุ่มธุรกิจ เครื่องดื่ม 
4. กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า 
5. กลุ่มธุรกิจยานยนต์ 
6. กลุ่มธุรกิจธนาคารรัฐ 
7. กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
**8. กลุ่มธุรกิจประกันภัย** 
9. กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต 
10. กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 
11.กลุ่มธุรกิจสีทาอาคาร 
12. กลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ 
13. กลุ่มธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน 
14. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์ 
15. กลุ่มธุรกิจขายตรง 
16. กลุ่มธุรกิจ ศูนย์การค้า 
17. กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง 
18. กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลรัฐบาลรัฐ 
19. กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
20. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
21. กลุ่มธุรกิจไอที
22. กลุ่มธุรกิจองค์การมหาชน และ 
23. กลุ่มธุรกิจองค์การมหาชน (นวัตกรรม + เทคโนโลยี)          
 
โดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยได้รับติดอันดับ Top bests of 2022-2023 ในหลายด้านซึ่งประกอบไปด้วย
Top best in business performance บริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม บริษัทเมืองไทยประกันภัยได้อันดับที่ คะแนนเฉลี่ย 7.82 เท่ากับบริษัทกรุงเทพประกันภัย โดยมีคะแนนประกอบดังนี้
Profitability = 7.97 คะแนน
Global = 7.48 คะแนน
Expansion = 7.95 คะแนน
Sustainable = 7.84 คะแนน
No fraud = 7.85 คะแนน
Top best in general insurance industry บริษัทที่ดำเนินการดีเด่น เมืองไทยประกันภัยได้อันดับ โดยมีคะแนนประกอบดังนี้
Innovation = 7.66 คะแนน
Performance = 7.82 คะแนน
Image = 7.29 คะแนน
Management = 6.87 คะแนน
CSR = 6.97 คะแนน
Service = 7.37 คะแนน
 
อ่านที่ลิ้งค์เพิ่มเติม
 https://www.brandage.com/article/33795