กิจกรรมเพื่อสังคม

23 กันยายน 2565

อาสากล้าใหม่เมืองไทยประกันภัย รุ่นที่ 68 จัดกิจกรรม "แจกน้ำใจ เพื่อชีวิต" ให้กับคนไร้บ้าน ในเขตกรุงเทพฯ


เมืองไทยประกันภัย ส่งทีมอาสากล้าใหม่ฯ รุ่นที่ 68 ลงพื้นที่แจกอาหารแก่กลุ่มคนไร้บ้าน ในกิจกรรม “แจกน้ำใจเพื่อชีวิต” เพื่อร่วมมอบน้ำใจ และส่งต่อความห่วงใยแก่สังคมไทย

ด้วยการมอบอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค และหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิต ให้แก่กลุ่มคนไร้บ้าน ในพื้นที่บริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และถนนราชดำเนิน