กิจกรรมเพื่อสังคม

25 กุมภาพันธ์ 2565

“มูลนิธิมาดามแป้ง” ส่งต่อน้ำใจ ให้เครื่องผลิตออกซิเจน 25 เครื่อง แก่ 4 โรงพยาบาลต่างจังหวัด