กิจกรรมเพื่อสังคม

15 เมษายน 2563

อาสาสู้ภัยโควิด-19 “มาดามแป้ง” นำอาสาเมืองไทยประกันภัย ทำอาหารแจกชุมชนคลองเตย


บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำทีม อาสาเมืองไทยประกันภัย และนักฟุตบอลสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. อาสาชุมชน ทำอาหารกล่องมอบให้แก่ชาวชุมชนคลองเตย และมอบหน้ากากผ้ากันน้ำ จำนวน 1,000 ชิ้น จากสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. ทั้งหมด 6 วัน ในระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย. 2563 ภายใต้โครงการคลองเตยดีดี โดยร่วมกับผู้นำชุมชน ตั้งจุดประกอบอาหาร และ กระจายอาหารไปยังชุมชนโดยรอบ โดยจะเน้นแจกคนในชุมชนที่เป็นเด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากพิษโควิด-19 ซึ่งมีจำนวนมากในชุมชนคลองเตย