ข่าวประชาสัมพันธ์

31 มกราคม 2563

เมืองไทยประกันภัยสนับสนุนโครการ BigBrother season 3


เมืองไทยประกันภัยร่วมงานแถลงข่าวปิดโครงการ BigBrother season 3 ปี 2562 ของหอการค้าไทยโดยมีรอ.หญิง ชญาดา หนีพาลรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ Big Brother (Season 3) โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ และสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงในการดำเนินธุรกิจระหว่าง SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถขยายช่องทางการตลาด และต่อยอดธุรกิจต่อไป