สร้างอาชีพ สู่ความยั่งยืน

10
Nov, 23
404
0 Like

ในประเทศไทยยังมีผู้พิการอีกมาก ที่ตกอยู่ในภาวะลำบาก ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้มาจุนเจือตนเองและครอบครัว ด้วยข้อจำกัดต่างๆ ไม่ว่าจะทางร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา อาจทำให้ผู้พิการถูกมองว่าแตกต่าง ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม แท้จริงแล้วหากผู้พิการได้รับ โอกาสในการเรียนรู้ ทดลอง ฝึกปฏิบัติ ผู้พิการเองก็สามารถทำงานได้ไม่ต่างจากคนปกติ หรือหากมองอีกมุมหนึ่งอาจไม่ใช่เพราะความไม่สมบูรณ์ทางร่างกายที่ทำให้ผู้พิการรู้สึกท้อแท้ หมดกำลังใจและสิ้นหวัง จนทำให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกสงสารและเห็นใจ แต่เพราะข้อจำกัด ความไม่เข้าใจ และความไม่เสมอภาคหลายด้านที่ปิดกั้นโอกาส ทำให้ผู้พิการไม่สามารถเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับชีวิตได้ การประกอบอาชีพไม่ใช่แค่เรื่องของการหารายได้ แต่เป็นสิ่งที่ทำให้คนที่เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีที่ยืน ไม่มีศักดิ์ศรี เพราะไม่ปกติเหมือนคนทั่วไป กลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองได้อย่างเต็มเปี่ยม เพราะการสร้างอาชีพให้กับผู้พิการเป็นการพัฒนาความไม่สมบูรณ์ทางกายภาพที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการให้ดีขึ้นได้จากศักยภาพของผู้พิการเอง

 

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา เมืองไทยประกันภัย ได้ริเริ่ม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย เพื่อสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการไทยในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงความช่วยเหลือ ด้วยการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการ หรือการสนับสนุนทุนเพื่อการประกอบอาชีพแก่ผู้พิการหรือผู้ดูแล เพื่อเป็นการขับเคลื่อนพลังของผู้พิการไทย ในการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ สู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน ซึ่งนอกจากสร้างรอยยิ้มและแรงบันดาลใจให้แก่กลุ่มผู้พิการและครอบครัวแล้ว ยังได้ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ภาคเอกชนอื่นๆ ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทยอีกด้วย

 

ดังนั้น การสร้างโอกาสและอาชีพให้กับผู้พิการ เปรียบเสมือนการสร้างจุดเริ่มต้นของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อผู้พิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ ก็จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ยังมีคนพิการอีกมากมายหลายคนที่มีศักยภาพ และพร้อมใช้ชีวิตในสังคมนี้หากสังคมนั้นเอื้อต่อการใช้ชีวิต พวกเขาหลายคนพร้อมที่จะสื่อสารให้คนอื่นๆ ได้เห็นศักยภาพที่มี และพลิกสิ่งที่เคยขาดหายให้เป็นพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด พาตัวเองไปพบศักยภาพใหม่ และใช้ชีวิตต่อไปได้ในแบบของตัวเอง “อาชีพ” สำหรับผู้พิการ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นคง นำมาซึ่งรายได้ ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ

Inspired by


"เพราะแรงบันดาลใจ คือ ชีวิต"
เพื่อแบ่งปันความรู้สึกของคุณ ผ่านตัวอักษรเพียง เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

บทความที่น่าสนใจ