สิทธิพิเศษ

ฟรี อิตาเลี่ยนโซดา1แก้ว เมื่อรับประทานอาหารและเครื่องดื่มครบ 500 บาทขึ้นไป

ระยะเวลาสิทธิพิเศษ : 1 July 2020 - 30 June 2021

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

รับฟรี !! อิตาเลี่ยนโซดา 1 แก้ว เมื่อรับประทานอาหารและเครื่องดื่มครบ 500 บาทขึ้นไป

เงื่อนไขสำหรับใช้สิทธิ์

1. กรุณาแสดงบัตรMuangthai Friends Club หรือใช้ Virtual Card ใน Mobile Applicationsเพื่อรับสิทธิ์
2. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
3. กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เงื่อนไขในการใช้บริการหรือการรับสิทธิ์ส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
6. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถมอบให้ผู้อื่นได้
7. สิทธิประโยชน์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายประกันภัยใดๆทั้งสิ้น