กิจกรรมที่ผ่านมา

10 Febuary 2018

ปันยิ้ม อิ่มบุญ รับปีใหม่ 2561 ณ อยุธยา

เมืองไทยประกันภัย เชิญลูกค้าร่วมกิจกรรม "ปันยิ้ม อิ่มบุญ รับปีใหม่ 2561" เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยแวะชมความสวยงามของพระราชวังบางปะอิน เป็นพระราชวังโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อด้วยแวะนมัสการหลวงพ่อโต ณ วัดพนัญเชิง จากนั้นแวะนมัสการพระนอน ชมเจดีย์ชัยมงคล และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดใหญ่ชัยมงคล ปิดท้ายที่ ตลาดน้ำอโยธยา ช้อปของกินของฝากกลับบ้าน