PA สุขสันต์ 555


Product request

Document

จุดเด่นของแบบประกัน

จ่ายทุกไซส์ เจ็บใหญ่เจ็บแค่ไหน เราก็คุ้มครอง ด้วยราคาขำขำ
เพียง 555 บาทต่อปี

รักษาไม่จำกัดครั้งเจ็บบ่อยแค่ไหน ก็สบายใจ ด้วยวงเงินค่ารักษาพยาบาล
5,000 บาทต่อครั้ง

คุ้มครองครบ
ทั้ง OPD และ IPD

ไม่ต้องสำรองจ่าย
กับโรงพยาบาลในเครือ

ขาดรายได้ ไม่กังวลด้วยเงินชดเชย
รายได้ไม่จำกัดนอนเป็นปี
ก็มีรายได้500 บาทต่อวัน

เมืองไทยประกันภัย ออกแผนประกันภัย PA สุขสันต์ 555
ประกันภัยราคาขำขำ เพียง 555 บาทต่อปี เจ็บแค่ไหนก็ยังขำได้ เจ็บเล็ก เจ็บใหญ่ เจ็บแค่ไหน เราก็คุ้มครอง ทำให้ค่ารักษาพยาบาลของคุณเป็นเรื่องขำขำ

  • . คุ้มครองการเสียชีวิต ค่ารักษา และเงินชดเชย จากอุบัติเหตุทั่วไป การถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยายนต์
  • . คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป 5,000 บาทต่อครั้ง
  • . วงเงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 500 บาทต่อวัน ไม่จำกัดจำนวนวัน