ประกันรถยนต์ 3+ Care


Product request

จุดเด่นของแบบประกัน

พิเศษ! ประกันรถยนต์ 3+ Care ประกันที่เข้าใจคนใช้รถมากกว่าใครเบี้ยประกันเริ่มต้น
6700.34บาท

ทุนประกัน
สูงสุด500,000 บาท

เงินชดเชยปลอบขวัญ
กรณีรถชน
(สูงสุด 3 ครั้ง/ปี)

คุ้มครองการถูกโขมย
และทรัพย์สินภายในรถยนต์
(สูงสุด 10,000/ปี)

เพราะเข้าใจว่าคนใช้รถต้องการอะไร ประกันรถยนต์ 3+ Care
จึงมาพร้อมบริการพิเศษแบบอัดแน่น ตั้งแต่รถใช้ระหว่างรอซ่อม
ค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยปลอบขวัญกรณีรถชน (สูงสุด 3 ครั้ง/ปี)
ความคุ้มครองการถูกขโมยทรัพย์สินภายในรถยนต์ (สูงสุด 10,000 บาท/ปี)

แถมยังคุ้มครองอายุรถถึง 20 ปี!

บริการเสริมพิเศษ : บริการรถใช้ระหว่างซ่อม ฟรี 1 ครั้ง จำนวน 3 วัน กรณีที่เป็นอุบัติเหตุจากการชนยานพาหนะทางบก และเป้ฝ่ายถูก