สิทธิพิเศษ

Vibhavadi Hospital : รับส่วนลดพิเศษ 10%

ระยะเวลาสิทธิพิเศษ : 31 May 2020 - 1 June 2021

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

รับส่วนลดพิเศษ 10 % สำหรับค่ารักษาพยาบาล กรณีชำระด้วยเงินสด และสำหรับค่ายา/ค่าห้อง(ผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยใน) รายการตรวจ LAB เฉพาะในโรงพยาบาล / รายการตรวจ Chest X-Ray

เงื่อนไขสำหรับใช้สิทธิ์

1. กรุณาแสดงบัตร Muang Thai Friends Club หรือใช้ My Card ใน Mobile Applications เพื่อรับสิทธิ์
2. สิทธิประโยชน์นี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
3. กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เงื่อนไขในการใช้บริการหรือการรับสิทธิ์ส่วนลด เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
6. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถมอบให้ผู้อื่นได้
7. สิทธิประโยชน์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายประกันภัยใดๆ ทั้งสิ้น