เงื่อนไขการรับประกัน

  1. 1. รับเฉพาะรถยนต์ รหัส 110 รถยนต์นั่ง (การใช้ส่วนบุคคล) ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
  2. 2. รุ่นรถยนต์ที่รับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น
  3. 3. เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวม พ.ร.บ. รหัส 110 จำนวน 645.21 บาท
  4. 4. ซ่อมอู่ รับรถอายุ 1-10 ปี
  5. 5. แคมเปญรถยนต์นี้ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ

  1. 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
  2. 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย