เงื่อนไขการรับประกันภัย

บ้านอยู่อาศัย และสถานที่ตั้งทรัพย์สิน

สำหรับสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมถึงทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว ห้องชุด แมนชั่น คอนโดมิเนียม ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยอย่างเดียวเท่านั้น (ต้องไม่ใช้ประกอบธุรกิจอย่างอื่น) และไม่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนแออัด หรือรถดับเพลิงเข้าไปไม่ถึง เป็นต้น นอกจากนี้บ้านอยู่อาศัยที่รับประกันอัคคีภัยได้ จะพิจารณาเฉพาะที่เป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (ผนังคอนกรีตล้วน) เท่านั้นทรัพย์สินที่สามารถทำประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย

  1. สิ่งปลูกสร้าง หรือตัวอาคาร ไม่รวมฐานรากและราคาที่ดิน (รวมส่วนต่อเติมอาคาร)
  2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้ในบ้านอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยภายในอาคาร


หมายเหตุ

  1. *ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย