ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

ประกันภัยโรคร้ายแรง เมืองไทยสู้โรคร้าย

จุดเด่นของแบบประกัน

คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ และ
โรคร้ายแรงสุดฮิตแบบ
เจอ จ่าย จบ
สูงสุด 500,000 บาท

เบี้ยฯเริ่มต้นเพียง
500 บาท ต่อ ปี

รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 16-60 ปี
(ต่ออายุถึง 65 ปี)

ประกันภัยโรคร้ายแรง เมืองไทยสู้โรคร้าย

ประกันภัยโรคร้ายแรงสุดฮิต พร้อมความคุ้มครองแบบ เจอ จ่าย จบ สูงสุด 500,000 บาท
กับความคุ้มครอง 4 โรคร้ายแรง

  • โรคมะเร็งทุกระยะ(ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง ยกเว้นมะเร็วผิวหนังประเภท "เมลลาโนมา")
  • โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
  • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
  • โรคปอดระยะสุดท้าย