ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ เมืองไทยจัดหนัก

จุดเด่นของแบบประกัน

จัดหนัก เหมาจ่าย
ค่ารักษาผู้ป่วยใน
วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาทต่อครั้ง*

จัดหนัก ค่าห้องฯ
สูงสุดถึง 15,000 บาทต่อวัน

จัดหนัก เพิ่มคุ้มครอง
ผู้ป่วยนอก
ได้สูงสุด 2,000 บาทต่อครั้ง

สมัครได้ตั้งแต่
อายุ 11 – 70 ปีประกันสุขภาพ เมืองไทยจัดหนัก

น็อกปัญหาค่าใช้จ่ายด้วยความคุ้มครองสุดคุ้มแบบเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
สูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง


จัดหนักต่ออายุได้ถึง 80 ปี ไม่ปฎิเสธการต่ออายุ

จัดหนัก ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 25,000 บาท**

จัดหนักผ่อน 0% สูงสุด 6 เดือน ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเหมาะสำหรับ

• ผู้บริหารบริษัทระดับสูง

• เจ้าของกิจการขนาดใหญ่

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้าควรทำวามเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
**ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร