ประกันสุขภาพ Health ติดเป๋า” แผนติดเป๋า เบาเบา


ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

Document ประกันสุขภาพ Health ติดเป๋า

จุดเด่นของแบบประกัน

เบี้ยเริ่มต้นเพียง
4,500 บาท ต่อปี เท่านั้น

ผ่อนเบี้ยฯผ่านบัตรเครดิต
0% สูงสุด 6 เดือน

คุ้มครองค่ารักษา
ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก

ไม่ปฏิเสธการต่ออายุ
คุ้มครองยาวถึงอายุ 70 ปี

ประกันภัยสุขภาพ Health ติดเป๋า (แผนติดเป๋า เบาเบา)

  • • มีไว้ติดเป๋า ดูแลคุณหากเจ็บป่วยด้วยค่ารักษาฯแบบเหมาจ่าย ทั้ง OPD และ IPD
  • • เหมาะกับวัยทำงานที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่จำกัด ไม่เพียงพอ หรือผู้ที่มองหาประกันสุขภาพฉบับแรกที่ราคาเบี้ยฯ ไม่สูง มีไว้ติดเป๋า อุ่นใจหากเจ็บป่วยกะทันหัน
  • • ลดหย่อนภาษีได้
  • • ราคาเบากระเป๋า เบี้ยเริ่มต้นเพียง 4,500 บาทต่อปี

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

ประกันสุขภาพ “ติดเป๋า”การเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ต้องสำรองจ่ายหรือไม่

ไม่ต้องสำรองจ่าย หากเข้ารักษาในรพ.ในเครือ และยื่นบัตรขณะเข้ารับการรักษาท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา 420 แห่งได้ที่https://www.muangthaiinsurance.com/th/page/ServiceSearchHospital

ประกันสุขภาพ “ติดเป๋า” กรณีเข้าโรงพยาบาลและไม่มี Health Care Card จะทำอย่างไร

  • ค้าสามารถใช้บัตรประชาชนพร้อมบอกว่า “ทำประกันภัยกับ เมืองไทยประกันภัย ผ่าน TPA” หรือ
  • ลูกค้าสามารถใช้บัตรประชาชนพร้อมบอกว่า “ทำประกันภัยกับ เมืองไทยประกันภัย ผ่าน TPA” หรือโหลด Application “Muang Thai Friends” เพื่อเข้าถึง E – Card ได้

ประกันสุขภาพ “ติดเป๋า” รับประกันภัยชาวต่างชาติหรือไม่

รับประกันภัยเฉพาะคนไทย ที่มีสัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

ประกันสุขภาพ “ติดเป๋า” คุ้มครองเฉพาะในประเทศไทยใช่หรือไม่

คุ้มครองทั่วโลก 24 ชม. กรณีต่างประเทศ คุ้มครองเฉพาะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินภายใน 24 ชม. เท่านั้น โดยลูกค้าสำรองจ่ายและกลับมาทำเคลมสินไหมหลังจากกลับมาประเทศไทย(คิดอัตราแลกเปลี่ยนตามวันที่ในใบเสร็จ)

ประกันสุขภาพ “ติดเป๋า มีระยะเวลารอคอยกี่วัน

  • ประกันสุขภาพ “ติดเป๋า”แผนติดเป๋า เบาเบา มีระยะเวลารอคอยกี่วัน
  • สำหรับการเจ็บป่วยโรคทั่วไป ระยะเวลารอคอย 30 วัน
  • สำหรับโรคเนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ระยะเวลารอคอย 120 วัน

ประกันสุขภาพ “ติดเป๋า” สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 25,000 บาท (เฉพาะบางหมวดตามประกาศสรรพากร) โดยได้ทั้งกรณีซื้อประกันให้ตนเอง และกรณีซื้อให้พ่อแม่

ประกันสุขภาพ “ติดเป๋า” คำว่าครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร

การเข้ารักษาใน 1 โรค ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน กรณีเข้ารักษาโรคเดียวกันในช่วงเวลา 90 วัน ถือเป็นครั้งเดียวกัน

ประกันสุขภาพ “ติดเป๋า”หากระบบรับชำระเงินแล้วความคุ้มครองเริ่มเวลาใด

สำหรับระบบ Online
ยกตัวอย่าง หากรับชำระวันที่ 31 ธ.ค. 2565 กรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครอง เวลา 00.01น.ของวันถัดไปคือวันที่ 1 ม.ค. 2566 และสิ้นสุด 24.00น. ของวันที่ 31 ธ.ค. 2566

กรณีเข้าโรงพยาบาลและไม่มี Health Care Card จะทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถใช้บัตรประชาชนพร้อมแจ้งว่า “ทำประกันภัยกับ เมืองไทยประกันภัย ผ่าน TPA” หรือโหลด Application “Muang Thai Friends” ได้ทั้ง IOSและAndroid เพื่อเข้าถึง E – Card ได้