ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน

ค่ารักษาพยาบาล
จ่ายตามจริง แบบเหมาจ่าย
ไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาต่อครั้ง
(สูงสุด 1 ล้านบาท)

คุ้มครองค่าห้อง
สูงสุด 14,000 บาทต่อวัน

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง 30 วัน
หลังออกจากโรงพยาบาล

ลดหย่อนภาษีได้
สูงสุด 25,000 บาท

Health Trust   

Gen ไหนก็อุ่นใจ กับความคุ้มครองเหนือระดับ ครบทุกการดูแล

ประกันสุขภาพความคุ้มครอง Premium แบบเหมาจ่าย ค่าห้องสูงให้คุณมากกว่าห้องมาตรฐาน
ดูแลคุณทั้งบาดเจ็บและเจ็บป่วย ครอบคลุมมะเร็งทุกชนิด โรคร้าย โควิด-19 และ PM 2.5
คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท / ปี

พิเศษ ! สมัครทำประกันภัย ได้ตั้งแต่อายุ 11-70 ปี และต่ออายุได้ถึง 80 ปี