ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน

อุ่นใจยิ่งขึ้น!
กับค่ารักษาพยาบาล

คุ้มครองสูงสุด
2,000,000บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

ชดเชยรายได้
2,000 บาท
ต่อวัน/สูงสุด 30,000 บาท

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
เพียง 900 บาท

เมืองไทยประกันภัย ออกประกันภัยไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อุ่นใจยิ่งขึ้น!

ด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงขึ้น บริษัทเมืองไทยประกันภัย จึงออกแบบประกันภัยโควิด-19อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหลักประกันทางสุขภาพให้คนไทยรู้สึกอุ่นใจ หมดกังวลแม้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ด้วย 2 แผนความคุ้มครองที่ออกแบบด้วยหัวใจ ให้ความคุ้มครองในยามวิกฤต เพื่อที่ทุกคนจะยิ้มได้ เมื่อภัยมา

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

ชาวต่างชาติทำได้หรือไม่ ?

รับเฉพาะคนไทยที่มี"สัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน"และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยไม่ได้จำกัดเชื้อชาติ

คุ้มครองเลยหรือไม่ ?

กรมธรรม์ มีผลทันทีที่ชำระเงิน โดยมีระยะเวลารอคอย 14 วัน

โรคประจำตัวอะไรบ้างที่ไม่รับ ?

ไม่ยกเว้นโรคประจำตัวใดๆ

เมื่อพบว่าติดเชื้อ จ่ายเลย ใช่หรือไม่ ?

เมื่อพบว่าติดเชื้อสามารถส่งเอกสารใบรับรองแพทย์ให้บริษัทพิจารณา ทั้งนี้ต้องผ่าน ระยะเวลารอคอย ไปแล้ว 14 นับจากวันและเวลาเริ่ม คุ้มครอง

*ระยะเวลารอคอย 14 วัน

เริ่มนับวันที่ 1 ดูจากเวลาชำระเงิน —> เวลา ชน เวลา เช่น ชำระวันที่ 15 มีนาคม เวลา 9.00 น จะเริ่มนับเป็นวันที่ 1 เมื่อ 16 มีนาคม เวลา 9.00 น.


ระยะเวลาชดใช้ ค่าสินไหม กี่วัน ?

จ่ายค่าสินไหมภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

ทำไว้หลายบริษัทวิธีการจ่าย จ่ายอย่างไร ?

เรียกร้องสินไหมได้ทุกบริษัท สำหรับเมืองไทยประกันภัยสามารถใช้สำเนาใบรับรองแพทย์ที่ระบุการติดเชื้อโควิด19 โดยต้องรับรองสำเนาจาก รพ.

ผู้รับประโยชน์ ไม่ใช่ทายาทได้มั้ย เช่น แฟน เพื่อน ?

ผู้รับประโยชน์เป็นใครก็ได้ ไม่จำกัดความสัมพันธ์

หากผู้เอาประกันไม่รู้ว่าเป็นโควิด เลยระยะเวลา waiting period เช่น เป็นวันที่ 15 แต่หมอวินิจฉัยว่าเป็นมาก่อน คุ้มครองหรือไม่ ?

ไม่คุ้มครอง

กรมธรรม์ หากต้องการยกเลิกสามารถทำได้หรือไม่ คืนเงินเต็มจำนวนหรือไม่คะ ?

สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ บริษัทจะคืนเงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ชาวไทยที่พำนักในต่างประเทศรับประกันหรือไม่ค่ะ ?

ไม่รับประกันคนไทยที่พำนักในต่างประเทศ