เมืองไทย 3+ เซฟ

คุ้มครองคุ้มค่า ราคาเริ่มต้นเพียง 6,400 บาท คุ้มครองทั้งชีวิต ทรัพย์สินของคู่กรณี และบุคคลภายนอก คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ที่เอาประกันภัย กรณีที่เกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก

ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
6,400 บาท
(รถเก๋ง-รถกระบะ)

ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของ
บุคคลภายนอก
สูงสุด 10,000,000 บาท

ความรับผิดต่อรถเอาประกันภัย
กรณีชนกับยานพาหนะ สูญหาย ไฟไหม้
สูงสุด 500,000 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ค่ารักษาพยาบาล
100,000 บาท ต่อคน

พร้อมความคุ้มครองหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท ต่อครั้ง

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

ปีที่แล้วไม่มีเคลม แต่ทำไมเบี้ยประกันรถยนต์ต่ออายุปีนี้ถึงไม่ลดลง

สำหรับรถบางรุ่นจะมีการกำหนดเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำไว้ ทำให้ไม่สามารถลดเบี้ยประกันภัยได้ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ หรือถ้ากรมธรรม์เป็นการประกันแบบ Package เบี้ยประกันจะเท่ากันทุกปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ต้องการทราบอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

ท่านสามารถคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ง่ายๆ  โดยคลิ๊กที่นี้

เมื่อโอนกรรมสิทธิ์รถ ความคุ้มครองจากกรมธรรม์จะยังคงอยู่หรือไม่?

เมื่อโอนรถ สิทธิ์ความเป็นเจ้าของจะโอนจากเจ้าของรถคนเดิม มาเป็นสิทธิ์ของเจ้าของรถคนใหม่ ทำให้กลายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และเข้ามาเป็นผู้เอาประกันภัยแทน ประกันภัยรถยนต์จึงคุ้มครองต่อเนื่องตลอดอายุกรมธรรม์ แต่ต้องโอนรถยนต์โดยเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกธ. ต้องทำอย่างไร

ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ใบเคลมที่พนักงานเคลมออกให้ มีอายุกี่ปี

ควรรีบนำรถเข้าจัดซ่อมที่ศูนย์บริการหรืออู่บริการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ

ขอคำแนะนำกรณีมีแต่ประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
1. รีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
2. โรงพยาบาลสามารถรับมอบอำนาจจากผู้ประสบภัย เพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทฯ
3. การขอรับค่าเสียหาย ผู้ประสบภัยจะแจ้งขอรับจากบริษัทฯ เอง หรือจะมอบอำนาจให้สถานพยาบาล/โรงพยาบาลเป็นผู้รับแทนได้
4. ค่าเสียหายเบื้องต้น รับได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ร้องขอ (เอกสารถูกต้องและครบถ้วน)
5. ค่าเสียหายส่วนเกินเบื้องต้น รับได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ร้องขอ (เอกสารถูกต้องและครบถ้วน)
6. ผู้ประสบภัยจากรถที่เป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายผิด จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

อยากทราบวิธีการแจ้งเคลม

อุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี แต่รถเสียหายมาก
โทร.แจ้ง 1484 ทันที ให้เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกตรวจสอบในที่เกิดเหตุ และบริการประสานเรื่องจัดซ่อมให้

อุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี และรถเสียหายไม่มาก
เมื่อต้องการซ่อมรถ ให้โทร.แจ้ง 1484 โดยสามารถเลือกได้ดังนี้
1. นำรถไปทำเคลมที่อู่ซ่อมมาตรฐานที่รับงานซ่อมของบริษัทฯ กว่า 400 อู่ทั่วประเทศ และจัดซ่อมเลย
2. แจ้งความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยไปพบ และทำเคลมให้ตามสถานที่นัดหมายที่สะดวก แล้วนำใบเคลมไปติดต่อซ่อมภายหลัง
3. สามารถนำรถไปติดต่อทำเคลมที่บริษัทฯ ได้ทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขาย่อยทั่วประเทศ

เจ้าหน้าที่สำรวจภัยต้องเดินทางถึงที่เกิดเหตุภายในระยะเวลากี่ชั่วโมง

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  จะไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที ในพื้นที่ต่างจังหวัด จะใช้เวลาโดยประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางและพื้นที่เกิดเหตุ

เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ แล้วเราเป็นฝ่ายผิด จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร?

กรณีรถของผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด
1. หากคุณยอมรับผิด สามารถนำรถเข้าข้างทาง เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร
2. ไม่ควรเซ็นเอกสารใดๆ ให้คู่กรณี รอจนกว่าเจ้าหน้าที่บริษัทจะไปถึง และให้คำแนะนำ
3. เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ และปฏิบัติงานเสร็จสิ้น จะออกใบเคลมให้ (ใบรายการความเสียหาย)
4. ผู้เอาประกันสามารถนำใบเคลมติดต่อซ่อมรถได้ที่อู่ซ่อมมาตรฐานของบริษัทฯ กว่า 400 อู่ทั่วประเทศ

หมายเหตุ : หากเรื่องถึงสถานีตำรวจ และพนักงานสอบสวนมีความเห็นว่า ผู้เอาประกันมีความผิดขับรถโดยประมาทฯ บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าเสียหายทางแพ่งโดยเจรจากับผู้เสียหายแทนคุณ และประกันตัว หากพนักงานสอบสวนแจ้งมา

เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิด จะทำอย่างไร?

กรณีไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิด
1. อย่านำรถออกจากจุดเกิดเหตุ (นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้สั่ง)
2. จดทะเบียนรถ ชื่อ ที่อยู่ ของคู่กรณี
3. จดชื่อ ที่อยู่ ของพยานในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
4. เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ และปฏิบัติงานเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่สำรวจจะออกใบเคลมให้ (ใบรายการความเสียหาย)
5. ผู้เอาประกันสามารถนำใบเคลมติดต่อซ่อมรถได้ที่อู่ซ่อมมาตรฐานของบริษัทฯ กว่า 400 อู่ทั่วประเทศ

ต้องใช้เอกสารอะไรเบิกค่าสินไหมทดแทน และใช้เวลาเท่าไร?

ค่าซ่อมรถประกัน (กรณีสำรองจ่าย)
1. ใบเคลม
2. บันทึกตกลงราคาค่าซ่อม
3. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
4. สำเนาทะเบียนรถ
5. นำรถมาตรวจสภาพ บางกรณีใช้รูปถ่ายแสดง 3 ขั้นตอน (ก่อนซ่อม – ระหว่างซ่อม – หลังซ่อม)
6. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร
7. สำเนาบัตรประชาชน
8. กรณีเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง รับเงินได้ภายใน 15 วัน
 
ค่าเสียหายของรถคู่กรณี หรือค่าเสียหายของทรัพย์สิน
1. ใบเคลม
2. ใบเสนอราคาค่าซ่อมรถหรือทรัพย์สินที่เสียหาย
3. สำเนาทะเบียนรถหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสียหาย
4. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หนังสือมอบอำนาจ กรณีเจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง
7. กรณีค่าเสียหายเป็นที่ยุติและเอกสารครบถ้วน รับเงินได้ภายใน 15 วัน

กรณีบาดเจ็บ
1. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (กรณีที่เป็นผู้เอาประกัน)
2. ใบเคลม (ถ้ามี)
3. บันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
4. ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ)
5. ใบรับรองแพทย์
6. บันทึกการเรียกร้องสินไหมทดแทน
7. สำเนาบัตรประชาชน
8. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร
9. หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง
10. กรณีค่าเสียหายเป็นที่ยุติและเอกสารครบถ้วน รับเงินได้ภายใน 15 วัน

กรณีเสียชีวิต
1. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (กรณีที่เป็นผู้เอาประกัน)
2. ใบเคลม (ถ้ามี)
3. บันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
4. สำเนาใบมรณบัตร
5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต
6. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต (ถ้ามี)
7. ข้อมูลของผู้เสียชีวิต เช่น อาชีพ รายได้ ฯลฯ
8. เอกสารแสดงความเป็นผู้เสียหาย เช่น คำสั่งแต่งตั้งของศาล ใบมอบอำนาจจากผู้เสียหายรายอื่นๆ
9. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียหาย
10. หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้เสียหายไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง
11. กรณีค่าเสียหายเป็นที่ยุติและเอกสารครบถ้วน รับเงินได้ภายใน 15 วัน

อู่/ศูนย์ รับงานของบริษัทมีที่ไหนบ้าง

บริษัทฯ มีอู่และศูนย์รับงานของบริษัทฯ ไว้ให้บริการท่าน โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซด์ของบริษัท ดูรายละเอียดการประกันเพิ่มเติม หรือ Contact US สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484