สิทธิพิเศษ

รพ.กรุงเทพคริสเตียน : ส่วนลดค่ายา 5% (IPD/OPD) และส่วนลดห้อง 10%

ระยะเวลาสิทธิพิเศษ : 1 พฤษภาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

1. ส่วนลดค่าห้อง 10% (เฉพาะค่าห้องรวมอาหาร ไม่รวมค่าการพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ)
2. ส่วนลดค่ายา 5% ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) และกรณีผู้ป่วยใน (IPD) (ยกเว้นยารายการพิเศษ)

เงื่อนไขสำหรับใช้สิทธิ์

1. กรุณาแสดงบัตร Muang Thai Friends Club หรือใช้ My Card ใน Mobile Applications เพื่อรับสิทธิ์
2. สิทธิประโยชน์นี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
3. กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เงื่อนไขในการใช้บริการหรือการรับสิทธิ์ส่วนลด เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
6. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถมอบให้ผู้อื่นได้
7. สิทธิประโยชน์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายประกันภัยใดๆ ทั้งสิ้น