เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 21 - 60 ปีบริบูรณ์ (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 60 ปีบริบูรณ์)
  2. ผู้เอาประกันภัย 1 รายสามารถซื้อ ได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
  3. เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
  4. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
  5. ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
  6. ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ พร้อมกับแผนประกันภัยหลักในปีกรมธรรม์ประกันภัยแรกเท่านั้น โดย ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล จากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยที่เลือกซื้อเพิ่มเติม จะต้องไม่เกินค่าห้องผู้ป่วยปกติในแผนประกันภัยหลัก

ข้อยกเว้นสำคัญ สำหรับแผนประกันภัยมาตรฐาน

  1. การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
  2. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  3. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน