กิจกรรมเพื่อสังคม

30 มกราคม 2567

เมืองไทยประกันภัย ร่วมส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่าให้ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี


วันนี้ (30 ม.ค. 67) อาสากล้าใหม่เมืองไทยประกันภัยร่วมกับ HR นำปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่า ที่พนักงานรวบรวมไว้ส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีหน้าที่ดำเนินงานด้านการผลิตสื่อ และให้บริการสมาชิกในรูปแบบห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตา 

โดยทางศูนย์ฯ จะนำปฏิทินที่ได้รับบริจาคไปรีไซเคิลเข้าสู่กระบวนการแปรรูปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ เพื่อประโยชน์กับสังคมต่อไป