ข่าวประชาสัมพันธ์

13 มกราคม 2564

“พิธีมอบกรมธรรม์และเงินสนับสนุนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ”


นายวาสิต ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนร่วมพิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ และมอบเงินจำนวนเงิน 100,000 บาทสนับสนุนเพื่อจัดทำกรมธรรม์ดังกล่าว แก่ประชาชนและอาสาดับไฟป่า 35,000 คน ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนและอาสาที่ตั้งใจสละเวลาส่วนตัวมาปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความเสี่ยง ได้รับเกียรติจากดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงาน คปภ. เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุน และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ.