กิจกรรมเพื่อสังคม

5 ตุลาคม 2563

กลุ่มเมืองไทย ถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2563


คุณโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาพระพุทธรูปและโบราณวัตถุของวัดมกุฏคีรีวัน และในครั้งนี้ เมืองไทยประกันภัย ร่วมถวายผ้าป่าเพื่อการกุศลเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อนำเงินไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้กับหน่วยงานสาธารณสุข นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีคุณสมเกียรติ ศิริชาติไชย คุณปุณฑริกา ใบเงิน คุณวาสิต ล่ำซำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเมืองไทยประกันภัย เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ วัดมกุฏคีรีวัน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563