กิจกรรมเพื่อสังคม

8 กรกฎาคม 2563

“เมืองไทยประกันภัย” ส่งต่อความห่วงใยด้วยการมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ แก่ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ รวม 171 คน ทุนประกันภัยรวม 171 ล้านบาท


นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI ร่วมส่งต่ออีกหนึ่งความห่วงใยให้แก่ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ทุกท่านที่มีความเสียสละ และมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ด้วยการมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (แบบกลุ่ม) แก่ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ทั้งหมด 171 คน ทุนประกันภัยคุ้มครองทั้งสิ้น 171,000,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ. ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบกรมธรรม์ พร้อมด้วยนายธวัชชัย ชัยวัฒน์, นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์, นางพัชราภรณ์ ศโรภาส และนายวิทูรณ์ ชมชายผล เข้าร่วมพิธีมอบในครั้งนี้ ณ กรมราชทัณฑ์