ข่าวประชาสัมพันธ์

19 พฤศจิกายน 2561

เมืองไทยประกันภัยร่วมโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติ นำพนักงานเข้าร่วม โครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีคุณปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธีปลงผมนาค ในวันอาทิตย์ที่18 พฤศจิกายน ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จ.สมุทรปราการ และร.อ.หญิง ชญาดา หนีพาล รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีถวายผ้าไตรจีวร ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ผู้อุปสมบทจะได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง ณ ประเทศอินเดีย และเนปาล ระหว่างวันที่ 17-28 พฤศจิกายน 2561