กิจกรรมเพื่อสังคม

12 พฤศจิกายน 2561

เมืองไทยประกันภัยมอบอุปกรณ์กีฬาในงานพี่เพื่อน้อง ปีที่ 15


บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดดอนผิงแดด โรงเรียนวัดนอกปากทะเล และโรงเรียนบ้านดอนมะขาม จ.เพชรบุรี ในงานพี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 15 โดยมี นายภูมิศักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนผิงแดดและนักเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้เมืองไทยประกันภัยขอร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาโดยหวังว่าจะเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจให้แก่เยาวชน รวมถึงปลูกฝังให้เด็กรักการเล่นกีฬาเพื่อจุดประกายและสร้างเยาวชนคนกีฬาที่มีคุณภาพให้แก่สังคมในอนาคต