กิจกรรมเพื่อสังคม

6 พฤศจิกายน 2561

เมืองไทยประกันภัยมอบเงินบำรุงการศึกษา พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26


คุณโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคุณยุพา ล่ำซำ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมมอบเงินบำรุงการศึกษาและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดลำพูนซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาครอบครัวยากจนในลักษณะอยู่ประจำ ตั้งแต่ชั้นป.1 – ม.6โดยมีคุณกวีพันธุ์ ฟองคำ รองผู้อำนวยการ และน้องๆ นักเรียนเป็นตัวแทนรับมอบในงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน เมืองไทยประกันภัยยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจในการทำความดี เพื่อสร้างหัวใจอาสาอย่างไม่สิ้นสุดเพื่อให้สังคมมีรอยยิ้ม ดังสโลแกน เมืองไทยประกันภัย "ยิ้มได้เมื่อภัยมา"