กิจกรรมเพื่อสังคม

17 กันยายน 2561

คุณนวลพรรณ ล่ำซำ ร่วมปาฐกถาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิง ในงาน “Woman Today : Empowering tomorrow”


วันที่ 14กันยายน 2561 คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมพูดปาฐกถา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิง ในงาน “Woman Today : Empowering tomorrow” จัดโดยมูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งเป็นเวทีที่ทุกคนจะได้แลกเปลี่ยนความคิดและปรับทัศนคติ ให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันทางเพศ เพื่อการขับเคลื่อน และพัฒนาสิทธิสตรีอย่างยั่งยืน