ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แบบซ่อมอู่ “พันธุ์แกร่ง”


Product request

จุดเด่นของแบบประกัน


ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แบบซ่อมอู่ “พันธุ์แกร่ง”

สำหรับรถ SUVและกระบะส่วนบุคคล

แกร่งจริง คุ้มจริง
ยกระดับความคุ้มครอง
ราคาเบี้ยฯเริ่มต้น 15,001.91 บาท

รับเงินชดเชย
เมื่อต้องนำรถเข้าอู่

กรณีรถชนรถและเป็นฝ่ายถูก

คุ้มครองทรัพย์สิน
ภายในรถยนต์
เมื่อถูกโจรกรรมมีรอยงัดแงะ

สำหรับรถ SUVและกระบะส่วนบุคคล อายุรถไม่เกิน 10 ปี
จดทะเบียนรหัส 110 เท่านั้น

คุ้มครอง ครอบคลุม ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ทั้งรถชน รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ หรือรถยนต์เสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยก่อการร้าย คุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก

พิเศษ ความคุ้มครองเพิ่มรับเงินชดเชยเมื่อต้องนำรถเข้าอู่ กรณีรถชนรถและเป็นฝ่ายถูก รวมถึงความคุ้มครองทรัพย์สินภายในรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรมมีรอยงัดแงะ