เมืองไทย อยู่ดีมีสุข

คุ้มครองบ้านคุณจากภัยต่างๆให้คุณยิ้มได้...หมดห่วง

Product request

จุดเด่นของแบบประกัน

ประกันภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย

 1. คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจาก ไฟไหม้ / ฟ้าผ่า / ระเบิด / ภัยจากอากาศยาน / ภัยจากยานพาหนะ / ภัยจากน้ำ / ภัยจากการจลาจล
  (คุ้มครองตามความเสียหายจริง ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย)
 2. คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
  ลมพายุ/ไต้ฝุ่น/มรสุม/แผ่นดินไหว/ภูเขาไฟระเบิด/คลื่นใต้น้ำ/สึนามิ/ลูกเห็บ
 3. คุ้มครองน้ำท่วม
  (ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท)
 4. คุ้มครองการโจรกรรมที่มีร่องรอยการงัดแงะ
  (คุ้มครองทรัพย์สินตามจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท)
 5. ครอบคลุมค่าที่พักอาศัยชั่วคราว
  (ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนด)

Product question

ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกธ. ต้องทำอย่างไร

ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484