CSR news

1 June 2015

หอการค้าไทย จับมือ พม. สร้างมิติใหม่การจ้างงานผู้พิการไทย


นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ หอการค้าไทย ร่วมด้วยนายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คุณวิชัย อัสรัสกร รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย พร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย จัดงานสัมมนา “มิติใหม่ของภาคธุรกิจกับการจ้างงานผู้พิการในสถานประกอบการ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วม ในการสร้างอาชีพแก่ผู้พิการ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมปริ๊นส์พาเลซ มหานาค