PR news

6 June 2023

"เมืองไทยประกันภัย" มอบทุนการศึกษาแก่วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ ซีอีโอ บมจ.เมืองไทยประกันภัย มอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน รวมมูลค่า 100,000 บาท ให้แก่นักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยมี ดร.กษมา ชนะวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพาณิชยการ และสภากรรมการ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาร่วมรับมอบ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา และสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคม ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา