CSR news

25 April 2023

อาสากล้าใหม่เมืองไทย รุ่นที่ 73


อาสากล้าใหม่ MTI ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกลุ่มพบมิตรจิตอาสา ปั้น Seed Balls และเก็บขยะ เศษใบไม้ พร้อมกับทำความสะอาดม้านั่งและเครื่องออกกำลังกาย ที่สวนรมณีนาถ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน และทำสวนสาธารณะให้สะอาด พร้อมให้บริการประชาชนที่มาออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ