PR news

30 March 2022

เมืองไทยประกันภัย จับมือร่วมลงทุนใน BACKYARD มุ่งนำเทคโนโลยี และ Data Solution


เมืองไทยประกันภัย จับมือร่วมลงทุนใน BACKYARD มุ่งนำเทคโนโลยี และ Data Solution เสริมแกร่งธุรกิจ เมืองไทยประกันภัย หรือ MTI ผนึกกำลังร่วมลงทุนใน BACKYARD GROUP นำเทคโนโลยีหลายแขนง พร้อมนำ Data Solution ครบวงจรสำหรับบริษัทฯ มาใช้ในการวิเคราะห์ พัฒนาระบบประกันภัยเต็มรูปแบบ ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย ด้านบริการ Health Care ด้วยการเสริมระบบภายในและภายนอกให้แข็งแกร่ง มีความยืดหยุ่นและปรับตัวไปตามไลฟ์สไตล์ลูกค้า