PR news

21 March 2022

เมืองไทยประกันภัย รุกดันธุรกิจตัวแทน จัดงาน “Agency Kick Off 2022” Together We Win วิ่งสู่เป้าหมาย เข้าเส้นชัยไปด้วยกัน


คุณนวลพรรณ ลำซ่ำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานการจัดงาน “Agency Kick Off 2022” Together We Win  วิ่งสู่เป้าหมายเข้าเส้นชัยไปด้วยกัน ผ่านรูปแบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางใจให้ตัวแทนเมืองไทยประกันภัยทั่วประเทศ เผยกลยุทธ์การดำเนินงานในด้านธุรกิจตัวแทนปี 2565 เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่น ตอกย้ำกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ต่างจังหวัด ผ่านสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ใน แคมเปญ #เชื่อแป้ง #เชื่อเมืองไทยประกันภัย โดยมีคณะผู้บริหาร  ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 14 เมืองไทยประกันภัย