logo
EN TH
กิจกรรมลูกค้า

กิจกรรมถัดไป

ล่องเรือ ชมวิว ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมเฉลิมฉลองปีที่ 8 กับเมืองไทยประกันภัย
ก้าวแห่งความภาคภูมิใจ (9th MTI Anniversary: Steps of Proud )


เมืองไทยประกันภัย จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ในงาน ก้าวแห่งความภาคภูมิใจ (9th MTI Anniversary: Steps of Proud ) พร้อมล่องเรือ และรับประทานอาหารมื้อค่ำสุดพิเศษบนเรือสำราญ “Wonderful Pearl” พร้อมสัมผัสบรรยากาศแห่งความสวยงามริมแม่น้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่ 18.30 – 22.00 ณ ท่าเรือ River City สี่พระยา (ประตู 2 )

# ด่วน # รับเพียง 400 ที่นั่ง เท่านั้น # งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย


กำหนดการ
     >     18.30 – 19.30: ลงทะเบียน พร้อมรับบัตรขึ้นเรือ ณ ท่าเรือ River City (ประตู 2)
     >     19.30 – 19.45: ลงเรือ Wonderful Pearl
     >     19.45 – 22.00: ล่องเรือสำราญ ชมวิวทิวทัศน์ 2 ฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมรับประทานอาหารค่ำบนเรือ
     >     22.00:          กลับถึงท่าเรือ River City โดยสวัสดิภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1484 หรือ crm@muangthaiinsurance.com

รายละเอียดการสำรองที่นั่ง
     -     ลูกค้า 1 ท่าน จะได้รับ 1 สิทธิ์ (1 สิทธิ์ / 2 ที่นั่ง ) เท่านั้น
     -     สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเมืองไทยประกันภัยเท่านั้น
     -     ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ต่อเมื่อมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเท่านั้น
     -     ขอสงวนสิทธิ์ การโอนสิทธิ์ ให้เฉพาะครอบครัวเดียวกัน เท่านั้น (นามสกุลเดียวกัน)
     -     ลูกค้าที่นำรถยนต์ส่วนตัวมา สามารถจอดรถได้ที่ อาคาร River City พร้อมประทับตราจอดรถได้ฟรี 2 ชั่วโมง (ชั่วโมงถัดไป มีค่าใช้จ่ายชั่วโมงละ 30 บาท)
     -     บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นำเด็กที่อายุต่ำว่า 10 ปีร่วมกิจกรรม
     -     บริษัทฯ ไม่สามารถจอดรับลูกค้าที่ท่าเรืออื่นได้ ดังนั้น กรุณามาที่ท่าเรือภายในเวลาที่บริษัทฯ ได้นัดหมายไว้กับท่าน
     -     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรที่นั่งให้กับลูกค้าตามความเหมาะสม