logo
EN TH
เมืองไทย P.A. MAX

เมืองไทย P.A. MAX

ประกันภัยอุบัติเหตุ แบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ยิ้มได้มากทั้งครอบครัว คุ้มครองมากแบบเต็ม MAX ถึงอายุ 75 ปี

พร้อมบัตร P.A. Medical Card สิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล


ผลิตภัณฑ์ขายดี! ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ซื้อประกันภัยออนไลน์ได้ทันที เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 2,600 บาท/ปี
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ให้ผลประโยชน์ ตอบแทนคุ้มค่า ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท และ
ค่ารักษาพยาบาล ที่สูงถึง 50,000 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลกกับแบบประกันภัยที่ให้ท่านเลือกได้ทั้งแบบรายเดี่ยว และแบบครอบครัว
 
ง่ายมากขึ้น! กับประกันภัยออนไลน์ที่ออกแแบบมาให้ซื้อง่ายที่สุด เพียงไม่กี่คลิกก็สามารถซื้อได้
สะดวกมากขึ้น! ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมให้ยุ่งยาก (ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์)
พิเศษมากขึ้น! สบายกระเป๋ากับโปรโมชั่นผ่อนจ่ายประกันแบบรายเดือนนานสูงสุดถึง 10 เดือน
                    (เบี้ยประกันภัย 3,000 – 5,999 บาท รับสิทธิ์ผ่อนนาน 3 เดือน และเบี้ยประกันภัย 6,000 บาทขึ้นไปรับสิทธิ์ผ่อนนาน 10 เดือน )
ความคุ้มครอง แบบที่ 1 แบบที่ 2 ครอบครัว
รายเดี่ยว ผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บุตร คนละ
1. กรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้าสายตาและทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป
(รวมการถูกฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย)
1,000,000 1,000,000 750,000 200,000
2. กรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา และ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการขับขี่หรือ
โดยสารรถจักรยานยนต์
200,000 200,000 100,000 50,000
3. ค่ารักษาพยาบาล/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง 50,000 50,000 20,000 10,000
4. เงินชดเชยรายวัน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
1,000 1,000 750 500
5. ค่าปลงศพ จากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย (เหมาจ่าย) 10,000 10,000 5,000 3,000
6. เงินชดเชยรายเดือนกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เหมาจ่าย 12 เดือน เดือนละ
10,000 10,000 8,000 5,000
เบี้ยประกันภัย
อายุ 16-65 ปี 2,600 4,700
อายุ 66-75 ปี 5,200 9,400
         

**ความคุ้มครองดังกล่าว ต้องมีสาเหตุเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

เบี้ยประกันภัย 

 • แบบรายเดี่ยว
  กรณีทำประกันภัยปีแรก ในช่วงอายุ 16-65 ปี แล้วต่ออายุกรมธรรม์ต่อเนื่องจนถึงอายุ
  66- 75 ปี จะได้รับสิทธิพิเศษชำระเบี้ยประกันภัยในอัตราเดิม (2,600 บาท)
 • แบบครอบครัว
  ชำระเบี้ยประกันภัย โดยอิงตามอายุของผู้เอาประกันภัยหลัก และชำระเบี้ยประกันภัยใน
  อัตราเดิมไปตลอดจนผู้เอาประกันภัยหลักอายุครบ 75 ปี
ผู้เอาประกันภัย คู่สมรส และบุตร จะได้รับ P.A. Medical Card (ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา)
 • เพื่อใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล
  อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง ไม่เกินค่ารักษาพยาบาลในแบบประกันภัย
  กับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำกว่า 270 แห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องชำระเงิน
 • ใช้เป็นบัตรส่วนลด
  กรณีเข้ารับการรักษาโรคทั่วไปจากโรงพยาบาลดังกล่าว

ค่าปลงศพ : บริษัทจะจ่ายเงินค่าปลงศพ หากผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุ และ การเจ็บป่วย
จำนวนกรมธรรม์สูงสุดต่อคน :
ผู้เอาประกันสามารถทำประกันภัยแบบรายเดี่ยวได้ไม่เกินคนละ1ฉบับ และแบบครอบครัวได้ไม่เกิน 1ฉบับ
 1. อายุ
  • แบบรายเดี่ยว
   ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 16-75 ปี (ใช้ปีเกิดในการคำนวณอายุ)
  • แบบครอบครัว
   ผู้เอาประกันภัยและคู่สมรส ต้องมีอายุระหว่าง 16-75 ปี (ใช้ปีเกิดในการคำนวณอายุ)
   บุตรต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี (ใช้ปีเกิดในการคำนวณอายุ) จำนวน 2 คน
 2. อาชีพ
  ไม่รับประกัน พนักงานส่งเอกสาร พนักงานขับรถ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง กรรมกร คนงาน
  คนงานเหมือง ยาม หนุ่มโรงงาน สาวโรงงาน เกษตรกร ชาวประมง พนักงานติดตั้ง
  เสาอากาศ ช่างต่างๆ (เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างซ่อมไฟฟ้า ช่างประปา ช่างซ่อมรถยนต์)
  พนักงานต้อนรับบนรถ เรือ หรือเครื่องบิน เป็นต้น

  กรณีทำประกันภัยแบบครอบครัว จะพิจารณาอาชีพของผู้เอาประกันภัยและคู่สมรส
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ mti_ecommerce@muangthaiinsurance.com
เจ้าหน้าที่จะตอบกลับในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.