logo
EN TH
เมืองไทย 3 เซฟ

เมืองไทย 3 เซฟ

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

ผลิตภัณฑ์ เมืองไทย 3 เซฟ 
ราคาเริ่มต้นที่ 1,900 บาท 
คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ก่อและต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย นอกเหนือจากการรับประกันภัยตาม พ.ร.บ รับประกัน ไม่จำกัด ยี่ห้อ รุ่น และอายุรถ
 
  
 | ซื้อประกัน ออนไลน์ | ดาวน์โหลด ใบคำขอ | เปรียบเทียบ ความคุ้มครอง

 

ความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ 3 เซฟ รหัสรถ 110 รหัสรถ 320 รหัสรถ 210
รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 5 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก      
 • ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก (ต่อคน)
 • ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)
500,000
10,000,000
800,000
500,000
10,000,000
800,000
500,000
10,000,000
800,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย      
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท ต่อคน)
 • ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท ต่อคน)
 • หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท ต่อครั้ง)
50,000
50,000
100,000
50,000
50,000
100,000
50,000
50,000
100,000
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ (บาท) 1,900 2,700 2,700
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ (บาท) + พรบ. 2,546 3,668 3,883
       

เงื่อนไขแผนประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย 3เซฟ

 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ก่อ และต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนอกเหนือจากการรับประกันภัยตาม พ.ร.บ.
 • ประกันภัยประเภท 3 เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ทั้งรถส่วนบุคคล และเพื่อการพาณิชย์ (ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า)
 • ไม่จำกัด ยี่ห้อ รุ่น และอายุรถ
 • เหมาะกับการซื้อควบ พ.ร.บ.เมืองไทย

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ 
24-HOUR CLAIMS SERVICE CENTER)

โทรศัพท์ : CALL CENTER 1484
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ บริษัทฯ ได้จัดตั้ง ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center - CSC) ที่สามารถให้บริการแบบ One-Stop Service ได้รวดเร็วทันใจในขั้นตอนเดียวแบบครบวงจร ไม่ว่าจะมาติดต่อด้วยตัวเอง หรือโทรศัพท์มาก็ตาม และยังได้จัดตั้ง ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ Call Center 1484 โดยไม่มีวันหยุด เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยได้ทันท่วงทีทั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทาง การให้บริการเคลมรถยนต์โดยเปิดโครงการ อู่ออนไลน์ (On-Line Garage) ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ยิ่งขึ้น

 

อู่ออนไลน์ (ON-LINE GARAGE)

คืออู่คู่สัญญาของบริษัทฯ ที่ติดตั้งระบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยสามารถนำรถประกันเข้าเปิดเคลมที่อู่ได้ทันที โดยอู่จะถ่ายภาพและประเมินความเสียหาย แล้วส่งข้อมูล ผ่านระบบออนไลน์มาให้บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติสั่งซ่อมตามลำดับ
 • สะดวก
  ด้วยศูนย์รับแจ้งซ่อม–ประเมินราคาความเสียหายผ่านระบบออนไลน์คอมพิวเตอร์ และพร้อมอนุมัติซ่อมได้ทันทีในขั้นตอนเดียว
 • ประหยัดเวลา
  ท่านสามารถนำรถเข้ารับการตรวจสภาพความเสียหายจากอุบัติเหตุ ณ อู่ออนไลน์ใกล้บ้านท่านที่มีเครื่องหมายอู่ออนไลน์เมืองไทย
 • รับประกันคุณภาพ
  ด้วยอู่ออนไลน์ที่ได้มาตรฐานทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด มากกว่า 400 แห่ง ทั่วประเทศ

 

ต้องการสอบถามข้อมูลหรือขั้นตอนการซื้อประกันภัย  
ต้องการสอบถามรายละเอียดความคุ้มครอง และแผนประกันต่างๆ ของประกันภัยแบบ เมืองไทย 3 เซฟ   
เจ้าหน้าที่จะตอบกลับในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.