logo
EN TH
เปรียบเทียบประกัน

เปรียบเทียบประกัน : ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

ประกันยิ้มได้ คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา
และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจาก
ค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยรายวัน ค่าปลงศพจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย เงินชดเชยรายเดิอน กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ราคาเริ่มต้น
(บาท)
อุบัติเหตุทั่วไป ถูกฆาตกรรมทำร้ายร่างกาย ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ คุ้มครองอวัยวะเพิ่มเติม นิ้วมือ นิ้วเท้า การรับฟัง การพูดออกเสียง
เมืองไทย Smile P.A. ยิ้มได้...คุ้มครองง่าย ๆ สบายกระเป๋า 780.00
เมืองไทย P.A. Max ยิ้มได้...ทั้งครอบครัว 2,600.00