logo
EN TH
เปรียบเทียบประกัน

เปรียบเทียบประกัน : ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอก
คุ้มครองต่อรถยนต์เอาประกัน คุ้มครองบุคคล
ภายในรถคันที่เอาประกัน
ไม่มีค่าเสียหาย
ส่วนแรก
รับเงินชดเชยค่าเดินทาง
ระหว่างนำรถเข้าซ่อม
ราคาเริ่มต้น
(บาท)
ชีวิต / ร่างกาย ทรัพย์สิน รถชนรถ สูญหาย / ไฟไหม้ น้ำท่วม เสียหายทั้งคัน ความเสียหาย
จากทุกกรณี
ประกันอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล
ค่ารักษา
พยาบาล
การประกัน
ตัวผู้ขับขี่
ประกันรถยนต์ชั้น 1 เลือกได้
มี / ไม่มี
12,500.00*
เมืองไทย 2+ คุ้มเว่อร์ ถูกและผิด 8,400.00
เมืองไทย 3+ คุ้มเว่อร์ ถูกและผิด 7,100.00
เมืองไทย ขับดียกกำลัง 8 ถูก 8,888.00
เมืองไทย 2+ พลัส
เมืองไทย 2+ เซฟ 7,400.00
เมืองไทย 3+ เซฟ 6,700.00
เมืองไทย 3 เซฟ 1,900.00

หมายเหตุ * ขึ้นอยู่กับรายละเอียดรถยนต์ อายุผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อและการเลือกจำนวนเงินค่าเสียหายส่วนแรก