logo
EN TH
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและอากาศ 

 

 • คุ้มครองความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด แผ่นดินไหว เรือเกยตื้น ชนกับวัตถุอื่น สินค้าถูกน้ำทะเลซัด สินค้าถูกขโมย สินค้าแตกหัก
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ขายสินค้า (Shipper)
 • ผู้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ (Exporter)
 • ผู้ซื้อสินค้า (Consignee)
 • ผู้นำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ (Importer)

 

 • คุ้มครองความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งในประเทศจากภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด การชนกับพาหนะอื่น รถ/รถไฟคว่ำ ตกสะพานหรือสะพานขาด เครื่องบินตก เรือจม เรือเกยตื้น
เหมาะสำหรับ
 • เจ้าของสินค้า

 

 • คุ้มครองความเสียหายของตัวเรือ เครื่องยนต์ ระหว่างการขนส่งสินค้า การระเบิดบนเรือ การระเบิดของหม้อน้ำ เพลาหัก ความประมาทของนายเรือ/เจ้าหน้าที่/ลูกเรือ/คนนำร่อง/ผู้ซ่อมแซม การชนกับเครื่องบิน พาหนะทางบก อู่เรือ เป็นต้น
เหมาะสำหรับ
 • เจ้าของเรือ

 

 • คุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นในขณะขนส่งหรือขนถ่ายของจากยานพาหนะที่ขนส่งที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่เกิดจากผู้ขนส่ง
เหมาะสำหรับ
 • บริษัทรับขนส่ง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ผู้รับขนส่ง - ในนามบุคคล

 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ mti_ecommerce@muangthaiinsurance.com
เจ้าหน้าที่จะตอบกลับในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.