logo
EN TH
เกี่ยวกับเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งต่างๆดังนี้สวัสดิการ
กองทุนประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , การประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม ,
ประกันอุบัติเหตุ , ตรวจสุขภาพประจำปี , ห้องพยาบาลทันตกรรม , เงินช่วยเหลือพนักงาน , เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) ,
การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

สนใจสมัครงานที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อาคาร4 ชั้น 2 ถนนรัชดาภิเษก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2290 3333, ต่อ 5322,5323
Email : recruit@muangthaiinsurance.com