logo
EN TH
เกี่ยวกับเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งต่างๆดังนี้สวัสดิการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , การประกันชีวิต , ประกันสุขภาพกลุ่ม , ประกันอุบัติเหตุ,
การตรวจสุขภาพประจำปี , ค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม , เงินช่วยเหลือพนักงาน
เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย(ธนาคารอาคารสงเคราะห์),การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท , วันหยุดพักร้อนประจำปี

สนใจสมัครงานที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อาคาร4 ชั้น 2 ถนนรัชดาภิเษก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2290 3333, ต่อ 5322,5323
หรือส่งใบสมัครที่ Email : recruit@muangthaiinsurance.com