logo
EN TH
ข่าวและกิจกรรม

เมืองไทยประกันภัยประกาศเป็นผู้นำประกันสินเชื่อทางการค้า

โพสต์เมื่อ 5 มีนาคม 2558

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นางธัญธรัชฌ์ จินตกานนท์ ผู้จัดการประจำประเทศ (Country Manager) บริษัท โคฟาซ เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด พร้อมผู้บริหารระดับสูง จัดงานเสวนาในหัวข้อเรื่อง Credit Risk Management and Trade Credit Insurance “ค้าขายมั่นใจ...ก้าวไกลได้ในทุกภาวะเศรษฐกิจ” สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้า ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลประโยชน์ อันเกิดจากการบริหารจัดการเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพ และประกาศความเป็นผู้นำตลาดประกันสินเชื่อทางการค้า สร้างความเชื่อมั่นและให้ความรู้แก่ลูกค้า โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้