logo
EN TH
ข่าวและกิจกรรม

“เมืองไทยประกันภัย” ร่วมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย

นางชะตาบุญ คูเปี่ยมสิน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนางนุสรา รุนสำราญ
รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต พร้อมด้วยผู้บริหารจาก บมจ. ศุภาลัย และ บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี ร่วมมอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ในโครงการ “ร่วมสนับสนุนการศึกษาเยาวชนไทย” โดยมีผู้แทนจากโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ร่วมรับมอบี้