logo
EN TH
ข่าวและกิจกรรม

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมออกบูธงาน สัปดาห์ประกันภัย

เมืองไทยประกันภัย จ่ายเคลมศรีไทยซุปเปอร์แวร์ฯ ทั้งสิ้น 460 ล้าน” พร้อมยิ้มรับให้ดูแลประกันอย่างต่อเนื่อง
และมั่นใจด้วยกองทุนสูงกว่าเกณฑ์ 6.7 เท่า เมืองไทยประกันภัย พร้อมจ่ายสินไหมไฟไหม้ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ฯ ทั้งสิ้น
460 ล้านบาท สร้างความประทับใจให้กับทางศรีไทยซุปเปอร์แวร์ฯ เป็นอย่างมาก และมั่นใจให้เป็นผู้ดูแลประกันภัยต่อเนื่อง
อีกครั้ง พร้อมสนใจทำประกันภัย Product Liability และเชื่อมั่นในฐานะเงินกองทุนที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ คปภ. กำหนด 6.7 เท่า
นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดเหตุเพลิงไหม้
โกดังโรงงานเม็ดพลาสติกของบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ฯ ภายในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2553
ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ไม่ได้รอให้บริษัทศรีไทยฯ สรุปรายการความเสียหายทั้ง 100% ก่อน แล้วค่อยจ่ายสินไหม แต่บริษัทฯ
ได้ให้ความช่วยเหลือในการเข้าไปตรวจสอบความเสียหายอย่างต่อเนื่อง เมื่อทางบริษัทศรีไทยฯ สรุปความเสียหายได้ส่วนหนึ่ง
ทางบริษัทฯ จึงได้จ่ายค่าสินไหมส่วนนั้นทันที โดยทยอยจ่ายเป็นจำนวน 5 ครั้ง รวมเวลาประมาณ 1 ปี เป็นจำนวนเงิน
ความเสียหายในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้น 460 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้ทางศรีไทยฯ ได้นำเงินค่าสินไหมในแต่ละครั้ง นำไปฟื้นฟู ซ่อมแซม
โรงงานให้กลับคืนสู่สภาพปกติ และพร้อมดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง นางนวลพรรณ ล่ำซำ กล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัทฯ ขอขอบ
คุณจากใจจริงที่ทางบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ฯ ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลด้านการประกันภัยอย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด และหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ยังได้ให้เกียรติเมืองไทยประกันภัยได้ดูแลอีกครั้ง และนอกจากการประกันภัย
โรงงานแล้ว บริษัทศรีไทยฯ ยังได้เห็นความสำคัญของการประกันภัยประเภทความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ หรือ Product Liability
ซึ่งเป็นแบบประกันภัยที่มีความสำคัญมากในโลกธุรกิจปัจจุบัน แบบประกันภัยดังกล่าว จะให้ความคุ้มครอง
โดยบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย สำหรับความรับผิดตามกฎหมาย ของผู้เอาประกันภัยต่อผู้เสียหาย
อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย และเกิดเหตุการณ์ความเสียหายที่ระบุไว้ตามหน้าตารางกรมธรรม์ ซึ่งการ
ทำประกัน Product Liability ตามที่กล่าวมานั้น เมืองไทยประกันภัยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ของ บริษัทศรีไทย
ซุปเปอร์แวร์ฯ เรียบร้อยแล้วเช่นกัน บริษัทฯ มีความยินดีที่จะรับใช้และให้บริการที่ดีดังที่ผ่านมา และนอกจากนี้บริษัทฯ ขอเรียน
ย้ำว่าแม้จะเกิดเหตุการณ์เคลมครั้งใหญ่ๆ หลายเหตุการณ์ในช่วงปีที่ผ่านมา ก็ไม่ได้กระทบกับฐานะการเงินของบริษัทฯ
แต่อย่างใดเพราะบริษัทฯ มีการตั้งสำรองเงินกองทุนสินไหมทดแทนไว้เรียบร้อยแล้ว และในขณะนี้บริษัทฯ มีฐานะเงินกองทุนอยู่ใน
ระดับ 958.8% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่คปภ.กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ใหม่ประมาณ 6.7 เท่า ”