logo
EN TH
ข่าวและกิจกรรม

เมืองไทยประกันภัย มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุนักข่าวช่างภาพกีฬา เป็นปีที่ 2

บมจ. เมืองไทยประกันภัย: นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และ นางกฤตยา ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงาน โครงการ Small Group Activities (SGA)
โครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นทีม เน้นการส่งเสริมพนักงานให้รู้จักค้นหาและสร้างแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา พัฒนาระบบงานพร้อมสู่การให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ อาคารเมืองไทยประกันภัย เมื่อเร็วๆนี้